top of page
news2-2.jpg

Изваждане на зъб

В кабинета се извършват високо специализирани хирургични манипулации по отстраняване на дълбоко фрактурирани зъби и пластики, както и пластика на синусови мембрани. Манипулациите се извърват по упойка.

1605784424-mydrets-zyb.jpg

Изваждане на мъдрец 

Извърват се сложни хирургични интервенции на ретинирани мъдреци. Манипулациите се извърват по упойка.

product_3354.jpg

Поставяне на нерезорбируема мембрана

При загуба на алвеоларна кост извърваме аугментация с нерезорбируема мембрана за възтановяване на нормалния размер на алвеоларния гребен.

150315040647Апикалнаостеотомия.png

Апикална остеотомия

Процедурата включва хирургично отраняване на инфектирания коренов връх с цел съхраняване на зъба.

herodental-4a.jpg

Хирургическа корекция на алвеоларен гребен

Хирургична интервенция с цел корекция на алвеоларния гребен за бъде възможно поставянето на протези.

bottom of page